TBS JMUN Takımı İstanbul’da özel bir okulda düzenlenen konferansa katıldı. Ortaokulumuzdan 6 öğrencimiz FAO’yu (Gıda ve Tarım Örgütü) Siber Güvenlik, Eğitim, Sağlık, Sürdürülebilirlik, Şehirleşme ve Gençlik Komitelerinde temsil ettiler. Konu “Aşırıcılıkla Yüzleşmek”ti. Öğrenciler 3.5 gün boyunca komitelerinde özellikle Orta Doğu’daki radikal gruplarla ilgili konuşup bu grupların yarattığı problemlere çözümler bulmaya çalıştılar.

Birleşmiş Milletler (BM) dünya barışını sağlamaya çalışan uluslararası bir organizaysondur. Model Birleşmiş Milletler (MBM) öğrencilerin Birleşmiş Milletleri taklit ettikleri ve dünyanın her yerindeki okullarda düzenlenen bir aktivitedir. JMBM ortaokul öğrencileri için lise öğrencileri tarafından hazırlanan ve benzeri olmayan bir aktiviteir. JMBM öğrencilerin yazılı ve sözel İngilizcelerini geliştirmelerine yardımcı olur. Aynı zamanda münazara, topluluk önünde konuşma ve problem çözme becerilerini de geliştirir.

JMBM konferansları gençler arasında global problemlere farkındalık yaratıp farklı sosyal çevrelerden insanlarla tanıştırır. JMBM gerçek BM’in resmi dili olan İngilizce olarak yapılır. Öğrenciler ”delegasyonlar” denen takımlar oluştururlar (ülke ya da sivil toplum örgütleri) ve konferans boyunca bunları temsil ederler. Delegasyonlardaki her öğrenciye delege denir. Konferanslarda delegeler farklı komitelere ayrılırlar, ve komitlerde farklı okullardan gelen diğer delegelerle dünya prblemlerini araştırırlar. Bu problemlere çözümler bulup BM’lere barışı sağlamak ve daha iyi bir gelecek için tavsiyelerde bulunurlar.