Çocukları Koruma - Çocuk Koruma Politikası

Tüm çocuklar, gençler ve aileleri, kayıt işleminden önce korunma politikasını ve prosedürlerini okumalı ve kabul etmelidir. Bir çocuğun veya bir genç kişinin güvenliğine ilişkin endişeli bir durum olduğunda, TBS öğretim üyelerinin ve personelinin yapabilecekleri eylemlerden ailelerin farkında olmaları önemlidir. Ailelere, bu gibi durumlarda harekete geçilmeden önce danışılmayabileceğini anlamaları da aynı ölçüde önemlidir. Çocuk koruma prosedürlerini önceden öğrenmek, ebeveynlerin sürece daha iyi dahil olmasına yardımcı olur.

Kabul Politikası

Tarabya İngiliz Okulları, hem İngiliz hem de Türk eğitim sistemlerine dayanan çift müfredat programı sunmaktadır. Cambridge Uluslararası Eğitim sistemleri, anaokulundan itibaren uygulanmakta ve lisede IGCSE ve A Level’a kadar devam etmektedir. Türk dili ve kültürel dersler haricinde tüm diğer dersler İngilizce olarak öğretilmektedir. Lise mezuniyetinde öğrenciler sadece A Level diploması değil, aynı zamanda Türk hükümeti tarafından verilen lise diplomasını da almaktadırlar. Bunların ayrı müfredat değil, entegre bir sistem olduğuna dikkat etmek önemlidir.

Her ülkenin vatandaşları TBS’de öğrenci olabilir. Okullarımız, yerli ve yabancı öğrencilerin mükemmel bir karışımını sunmaktadır. TBS, gerçekten uluslararası standartlarda bir eğitimin ve yerel kültürel deneyimler için en iyi seçenektir.

Esnek, kabul edilebilir bir giriş politikasına sahibiz ve 4-18 yaş arası (Anaokulundan 12.sınıfa kadar olan dönemler için) başvuruları memnuniyetle karşılıyoruz. Birden fazla çocuğa sahip olan ailelerin öğrencilerinin aynı okulda olmalarını isteyeceklerini anlıyor ve bunu sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapmaktayız.

Zorbalığı Önleme Politikası

Zorbalık karşıtı politikanın amacı, öğrencilerin zorbalığa uğramaktan korkmadan, destekleyici, duyarlı ve güvenli bir ortamda öğrenmelerini sağlamaktır. Zorbalık, anti-sosyal bir davranıştır ve herkesi etkiler; kabul edilemez ve tolere edilmeyecektir. Zorbalık, zorbalığa uğramış kişilerin kendilerini savunmaları zor olan belirli bir süre boyunca tekrarlanan kasıtlı olarak zarar verici davranış olarak tanımlanır. Zorbalığa uğrama şunları içerir: (çoğunlukla tekrarlayan) isim takma; alaycı; rahatsız edici yorumlar yapmak; tekme; itme; eşya almak; uygun olmayan metin mesajı ve e-posta gönderme; Telefonla veya internet üzerinden saldırgan veya aşağılayıcı görüntü gönderilmesi; saldırgan grafiti üretmek; dedikodu; dışlamak; ve zarar verici ve doğru olmayan söylentilerin yayılması.

Devamsızlık Politikası

Eğitimde standartları yükseltmek ve tüm öğrencilerin potansiyellerini yerine getirebilmelerini sağlamak, yaygın olarak anlaşılan bir varsayımdır ancak genellikle yetersiz bir şekilde ifade edilmiştir; öğrenciler, eğitimlerinden yararlanmak için düzenli olarak okula gitmelidirler. Dersleri kaçırmak, çocukların geri kalmalarına neden olmaktadır. Katılım oranı düşük çocuklar hem ilköğretim hem de orta öğretim okullarında daha az başarı elde etme eğilimindedir. Okula gitmemek bursun iptal edilmesine neden olmakla kalmaz, aynı zamanda kıdemli öğrencilerin okul yılı boyunca başarısız olmasınada neden olabilir. Ayrıca okul kaydının devamsızlığa dayalı olarak reddedilebileceğini de belirtmek önemlidir.

Devamlılığın ve dakikliğin düzenli olarak izlenmesini sağlamak Okul Müdürü’nün sorumluluğundadır.

Disiplin Politikası

TBS’in temel değerleri 'saygı' ve 'sorumluluk' dur. Öğrenciye değer veren ve aynı zamanda gerektiği zamanlarda uygulanan güçlü bir disiplin anlayışımız vardır. Öğrenci ile uygun davranış geliştirmesi için çalışacağız ve ailelerin bu konuda desteğini bekleyeceğimizi belirtmek önemlidir.

Uygunsuz davranışların tekrarlanması, öğrencinin yıl içinde okuldan ayrılmasına veya bir sonraki akademik yılda kaydının reddedilmesine neden olacaktır.

Eğitim Ziyaretleri ve Okul Dışı Etkinlikler Politikası

Öğretmenleri, İngiltere ve yurtdışındaki yerlere eğitim amaçlı olarak değerli ziyaretler yapmalarını teşvik ediyoruz; bu da okulun olağan işleyişini engellememekte ve sağlık, güvenlik ve öğrencilerin mutluluğunun her zaman çok önemli olduğunu kanıtlamaktadır. Okul bir eğitim ziyareti düzenlemeye karar vermeden önce, eğitim amaçlarını ve nasıl kazanılacağını düşünmekteyiz.

Yangın Güvenliği Politikası ve Acil Tahliye Prosedürleri

Bu politika, okul web sitesinde, Aile El Kitabında kamuya açıktır ve istek üzerine bir kopyasını edinmek mümkündür. Okulumuzda çalışan, gönüllü veya hizmet veren herkes, okuldan uzakta yapılan etkinlikler de dahil olmak üzere normal okul saatleri içinde ve dışında bu politika ve prosedürleri anlamak ve uygulamak için eşit bir sorumluluğa sahiptir.

Cep Telefonu ve Elektronik Aletler Politikası

Teknoloji hayatımızla bütünleşmiş olsa da TBS öğrencilerinin geleneksel yöntem olan kalem/kağıt ile not almalarını tavsiye eder. Bu sayede yazılı sınavlarda aldıkları notları hatırlayacak olan öğrencilerin daha başarılı sonuçlar elde edeceklerine inanılır.

Üniforma Politikası

TBS'e kaydolmak, formamızı doğru şekilde giymeyi kabul edildiğini göstermektedir. Üniformamız sadece kültürümüzün bir parçası değil, aidiyet ve eşitlik hissi verir.