Tarabya İngiliz Okulları İlköğretim Okulu Yeniköy'ün simgesi Yeniköy Panaiya Rum Kilisesi ve Mektebi Vakfı'na ait bölgede Rum Okulu olarak bilinen tarihi binada hizmete giriyor!

Bina 1870’te Hristakis Zoğrafos’un bağışlarıyla Yeniköy'de Zoğrafyon Kız Lisesi olarak kurulmuş ve uzun yıllar Yenikoy Rum İlkoğretim Okulu olarak faaliyet yürütmüştür. Eylül 2015 itibariyle de bina Tarabya İngiliz Okulları İlköğretim binası olarak hizmet vermeye başlayacaktır.

Not: MEB'den alınan izin ve kurumumuza özel oluşturulan eğitim müfredatı sayesinde tüm eğitimlerimiz (Türk Dili Edebiyatı v.b. temel dersler hariç) yabancı eğitmenler ve İngilizce dilinde sunulmaktadır. 

Okul Öncesi

Anasınıfımızda kurum olarak hedefimiz 5 yaş öğrencilerimiz için eğlenceli olmakla beraber duygusal ve zihinsel gelişime en uygun ayrıca kendilerini güvende hissettikleri bir ortam yaratmaktır. Bunu yaparken de öğrencilerimizin eğitim sürecinde geleceklerine olumlu bir bakış açısı yaratmayı da hedef alıyoruz. Anaokul yıllarında, çocuklara yeni koşullara ve durumlara alışmayı öğretirken, okulda geçirdikleri zamanın onların eğlenceyle birlikte, bireysel gelişim ihtiyaçlarını karşılaması gerektiğini de unutmuyoruz.

Bu süreç içinde en önemli olan öğrencilerimizin temel becerilerini geliştirebilmeleridir. Öğrencilerin bu becerileri en üst düzeyde geliştirmeleri için öğretmenlerimiz tarafından her türlü destek sağlanır çünkü bu yaşlarda becerilerin geliştirilmesinin gelecekteki başarıları açısından önemi çok büyüktür. Öğrencilerimizin başarıları gerektiği gibi takdir edilerek gelişimlerine hız kazandırılır. Bu nedenle her sınıfta iki öğretmen görevlendirilir. Bir başka nokta da, fiziksel ve ruhsal ve sosyo-duygusal sağlığın gelişmesinin tesislerimizi planlarken en önde tutulmuş olmasıdır. Öğrencilerimizin davranışlarının en iyi şekilde geliştirilmesi için sevgi ve anlayışa dayalı bir disiplin sistemi uygulanır.

İlkokul

İlköğretimde dört yıl sürecek eğitim boyunca, Anaokulunda kurulan temeller üzerinden bilgi ve becerilerin gelişimi devam ettirilir. Öğrenciler bu eğitim sürecinde, yeteneklerini ortaya çıkaracak şekilde yaratıcılıklarını ve hayal güçlerini kullanmaya yönlendirir.

İlköğretimin başından sonuna kadar bütün öğrecilerin birey olarak gelişmeleri ve her yönden aşama kaydetmeleri için büyük çaba sarf edilirken, akademik gelişmeleri; yaratıcılık ve sanatsal yönlerinin ortayı çıkarılması fiziksel koordinasyonlarının gelişmesi ve sosyal yönlerinin güçlendirilmesi için gereken her şey yapılır.

Ortak çalışma ortamları yaratılarak, öğrencilerin takım ruhu anlayışlarının gelişmesi de sağlanır. Bu tür ortamlarda müzik ve tiyatro çalışmaları ile özgüvenlerinin arttırılmasına özen gösterilir. Bu noktada tabii ki tesislerimiz planlanırken hep ön planda tutulmuştur.

Ortaokul

Biz TBS olarak öğrenci merkezli olan eğitim felsefemizi belirlerken, öncelikle orta öğretim düzeyindeki öğrencilerin fizyolojik, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarını göz önüne alırız.

Kurumumuz bu yaş grubundaki öğrencilerimiz için en uygun eğitim ortamını hazırlarken, bu yaş döneminin bireysel gelişmedeki önemi ve kendine has olan güçlüklerinin verilen eğitime ne şekilde yansıyacağını hiç bir zaman göz ardı etmez.

Orta eğitim süresince, öğretmenlerimiz için en önemli olan öğrencilerin akademik gelişimidir. Bu eğitim sürecini takiben öğrenciler Cambridge Checkpoint Sınavlarını alarak IGCSE eğitimleri öncesi detaylı bir ölçme ve değerlendirmeden geçmiş olurlar.

Cambridge Checkpoint Programının Avantajları Nelerdir?

Akademik yönden çok ileri düzeyde olan öğrenciler, üst düzey Matematik, Fen ve İngilizceden oluşan bir müfredatla aldıkları eğitim sayesinde hızlı bir şekilde Üniversite Öncesi eğitime hazırlanırken, uluslararası geçerliliği olan bir eğitim almış olurlar.

Basın Yansımaları

Radikal: TBS ilkokulu Yeniköy'de hizmete açılıyor.

Tarabya İngiliz Okulları lisesinden sonra ilkokulu da Yeniköy’de hizmete açılıyor.

Milliyet: TBS ilkokulu Yeniköy'de hizmete açılıyor.

Tarabya İngiliz Okulları lisesinden sonra ilkokulu da Yeniköy'de hizmete açılıyor.

Vatan: Yeniköy'de tarihi bina ilkokul oluyor

Tarabya İngiliz Okulları lisesinden sonra ilkokulu da Yeniköy'de hizmete açılıyor.