/assets/images/news/news3.jpgCambridge EğitimleriEgitim, öğrencilerin gelişimine katkı sağlayacak, müfredatın farklı bölümlerinin nasıl degerlendirilecegi ve sınavların nasıl uygulanması gerektiği ile ilgili bir takım workshop, sunum ve alıştırmaları içeriyor.05.10.2017